สล็อต pg slot

‎พ่อมดแห่งออซ ‎

‎พ่อมดแห่งออซ ‎

‎ ‎‎Great Movie‎ตอนเป็นเด็กฉันไม่ได้สังเกตเห็นว่าภาพยนตร์มีสีหรือไม่  ภาพยนตร์เองเป็นความลึกลับที่ท่วมท้นว่าถ้าพวกเขาต้องการเป็นขาวดํานั่นเป็นธุรกิจของพวกเขา มันไม่ได้จนกว่าฉันจะเห็น “พ่อมดแห่งออซ” เป็นครั้งแรกที่ฉันสังเกตเห็น B&W กับสีอย่างมีสติเนื่องจากโดโรธีถูกเป่าออกจากแคนซัสและเข้าไปในออส ฉันคิดอะไรอยู่? มันสมเหตุสมผลสําหรับฉัน‎ ‎การเปลี่ยนจากขาวดําเป็นสีจะมีเสียงสะท้อนพิเศษในปี 1939 เมื่อมีการสร้างภาพยนตร์ ภาพยนตร์เกือบทั้งหมดยังคงทําเป็นขาวดําและกล้องสีใหม่ที่ยุ่งยากมาพร้อมกับ...

Continue reading...